Image

Závislost rodič - dítě 

Věřím, že když si dovolíme odložit ego a připustit si skutečnou realitu vztahů ke svým rodičům a dětem, které žijeme. Když propustíme bojovnost, otevřeme zamčené dveře našich niterných strachů, pocitů křivdy a vinny. Když nadechneme a vydechneme své bolesti. Když vědomě začneme dělat kroky k posílení vlastní sebehodnoty a přestaneme věřit, že vnější svět ví, co máme dělat a začneme věřit že dar života a tvořivosti máme v sobě...

Pak věřím, že cesta k tomu, aby rodinné vztahy k dětem i rodičům byly laskavější, otevřenější a radostnější. Sama již tuto cestu 15 let šlapu.

A jednozačně cítím, že ne-závislost ve vztazích vede k větší uvolněnosti, přijetí, klidu a menšímu zraňování sebe i těch, které milujeme - svých dětí a rodičů.
"Štěstí patří těm, kdo si vystačí sami, protože všechny vnější zdroje štěstí jsou nejisté, nespolehlivé, pomíjivé a závislé na okolnostech"
Arthur Shopenhauer

„Štěstí patří těm, kdo si vystačí sami, protože všechny vnější zdroje štěstí jsou nejisté, nespolehlivé, pomíjivé a závislé na okolnostech.“ — Arthur Schopenhauer

Zdroj: https://citaty.net/citaty-o-zavislosti/
Jako závislí se rodíme a proto je nezdravá závislost ve vztahu rodič x dítě na první pohled těžko rozpoznatelná. Na společných setkáních se zabývám otázkami:

  • Jak nesvazovat sobě a dětem ruce, ne-pomáhat a přesto podporovat, milovat a přesto nechat dítě s láskou jít svou vlastní cestou?
  • Kdy skutečně podporujeme a kdy už zaséváme semínka nesebevědomí u svých dětí?
  • Jak podpořit zdravý proces odpojování se dítěte od rodiče, aby nevznikla citová závislost, která dětem v dospělosti bere jejich vlastní autenticitu, pocit sebehodnoty, schopnost se rozhodovat, ochránit se, prosadit se?
  • Jaké jsou příznaky závislostního vztahu mezi rodiči a dětmi?
  • Vztahová závislost a rodinné systémy - je to genetické?
  • Rituály a cesta k ne-závislosti -jak můžu podpořit pro sebe i své dítě zdravý proces v jednotlivých fázích našeho vztahu


Nezdravou závislost ve vztahu k vlastním rodičům můžeme žít až do hluboké dospělosti a nevědomky ji pak přenášíme na své děti či partnery. 

Závislost se mimo jiné projevuje tím, že máme velké strachy - z hodnocení a kritiky druhými, ze selhání, ze samoty, z opuštění.  Velmi často jsou silné pocity vinny, sebelítosti a bezmoci. Závislost je víra, že druzí ví líp než-li já co potřebuji, co musím, co bych měl/a. Závislí lidé potřebují ujištění, mají problém se rozhodovat, jsou často velmi vnitřně nejistí a váhaví. Neužívají si sex, jsou často zneužívaní - rozdávají se pro druhé, překračují hranice protože si je neumí chránit.

Všechno tohle dobře znám. Po 15ti letech cesty k ne-závislosti mám osobní zkušenost, spoustu načtených knih, odposlouchaných přednášek a tisíce hodin na kurzech osobního rozvoje a terapiích jasněji, co s tím.

Není to hned, není to zadarmo, není to bez bolesti a slz (mnohdy :). Ale jsem celým svým srdcem přesvědčená, že to jde, alespoň o kousek:)  S rozhodnutím, odvahou a trpělivostí jít svým tempem po své cestě k nezávislosti mi dává smysl.


A proto tyto zkušenosti předávám dál. Přednáším a vedu workshopy  na toto téma.
Reference na přednášky:

Inspirativní kavárna je koncept, který má za cíl přinášet témata vzdělávání a výchovy do debaty ve veřejném prostoru. Setkání s inspirativním hostem probíhá v neformálním prostředí kavárny, kam je zvána jak široká veřejnost, tak učitelé a pedagogičtí pracovníci.

V listopadu k nám zavítala lektorka, psychoterapeutka a koučka Mgr. Zuzana Hanáková, která otevřela téma závislostí. Představila obecně příčiny a projevy vznikající závislosti a později se zaměřila na vztahovou závislost zejména mezi rodičem a dítětem. K přiblížení a pochopení tématu použila svůj osobní příběh. Vyústěním byla určitá osnova, jak závislostem předejít a jak je vnímat v určitém věku dětí. Po celou dobu byla lektorka v kontaktu s hosty, kteří velmi často kladli otázky. Zaměřila se také na dotazy např. ohledně závislosti na PC či mobilním telefonu. Byl jim předán způsob, jak podpořit děti na cestě k autenticitě, samostatnosti a odpovědnosti.

Paní Hanáková působí velmi mile a otevřeně, umí být neustále v kontaktu s posluchači a udržet je v napětí. Téma závislostí je velmi obsáhlé a řada hostů by uvítala další setkání s touto lektorkou. Tato problematika je velmi zajímá a rádi by se naučili předcházet závislostem u dětí, možná i sebe.

Myslím si, že za naši organizaci splnila očekávání. Není pochyb o jejich zkušenostech v oboru, umí dobře komunikovat s lidmi a vzbudila nadšení pro další setkání.

Chtěla bych Vám moc poděkovat za přednášku v Národní škole.

 Přednáška byla perfektní, dala mi opravdu mnoho podnětů k zamyšlení a cenných rad a pokud by bylo v budoucnu nějaké „pokračování“, opět bych neváhala přijít.

 Škoda jen, že plno mých kamarádek by také tak rádo přišlo na tuto přednášku, ale mají v práci každou středu prac. dobu do 17. hodin (Katastrální úřad, Finanční úřad, Měú,…), takže se nemohly zúčastnit…

Ještě jednou moc děkuji,  se srdečným pozdravem