Image
Nejčastější témata školení z oblasti osobního rozvoje:

 • Komunikace, Práce se zpětnou vazbou
 • Stress management
 • Emoce, Práce s konfliktem
 • Koučování, Self-koučing
 • Prezentační dovednosti
 • Vedení lidí
 • Transakční analýza

Můj přístup
Základem je pro mě důvěra, otevřenost a pravdivost. Klientům naslouchám a hledám pro ně takovou formu spolupráce, aby měli bezpečný prostor uvědomit si, kde na své cestě v daném tématu skutečně jsou.

Vycházím z přesvědčení, že trvalá změna přichází přes uvidění a přijetí reality. Podporuji klienty v hledání vnitřní motivace pro změny, které chtějí.

Autorské kurzy (podrobné obsahy na vyžádání)

Autenticita a odpovědnost versus závislost (nejen) v pracovních vztazích
Kurz zaměřený na pochopení našeho chování a komunikace k autoritám a nadřízeným (obousměrně). Jak nevytvářet závislost, předávat odpovědnost a hlídat si své hranice. Téma vlastní odpovědnosti versus přijetí role oběti.

Cesta k sobě

Kurz zaměřený na osobní seberozvoj se zaměřením na: téma poslání a vnitřních zdrojů, práce se strachem a vnitřními přesvědčeními, které brání realizovat to, co chceme. Rozkrytí komunikačních nevědomých vzorců chování + práce se změnou.

Sebe-koučování jako životní styl
Kurz, který pracuje s principy koučování jako s životní filozofií. Pomocí praktických technik a teoretickému rámci klient získá sebe-zkušenost v tom, jak koučovací přístup lze využít v každodenním životě. 

Mužsko-ženské principy (nejen) v práci
Kurz zaměřený na téma rozdílů v mužském a ženském přístupu ke spolupráci, komunikaci a vedení mužských či ženských kolektivů, poukázání na úskalí a možná rizika konfliktů a práce s tím, jak jim předcházet. 

Hoď se do klidu
Kurz zaměřený na práci se strachem a stresem v krátkodobém a dlouhodobém horizontu. Kurz rozkrývá informace možných příčin dlouhodobých strachů a dlouhodobého stresu a cestami k vnitřnímu pocitu klidu a radosti ze života.

Způsob práce
 • práce  s prostorem, hudbou, imaginací, práci s tělem, projektové techniky, techniky z koučování a NLP, práce s mapami (technika z kognitivně-behaviorální terapie)
 • sebe-rozvojové a terapeutické techniky s cílem vytvoření autentické zkušenosti a práci se sebe-náhledem
 • video-ukázky s rozborem, práce s individuálními zakázky klientů.

 • Sřídám princip slyším-vidím-zažiju. Dynamiku vytvářím využitím změnou práci celku, dvojic/trojic  a jednotlivce.
 • Vycházím vstříc individuálním zakázkám klientů, upravuji kurz dle potřeb klientů